Månedlige arkiver: januar 2012

den gode samtalen

En sentral del av det å være lærer er elevsamtalen. Som kontaktlærer har man en obligatorisk samtale med hver enkelt elev en gang i halvåret. Dette er minimum, men jeg har opplevd at det kan være vanskelig å få satt av tid til noe særlig mer. Derfor er det også viktig at disse samtalene blir gode og nyttige både for lærer og elev. Jeg har dessverre selv sittet med elever og lest opp helt unyttige spørsmål som nesten alltid bare besvares med ja, av typen «Bruker du innesko inne?» og «Svarer du høflig på tiltale?». Hva er gode spørsmål i en elevsamtale? Hvilke spørsmål bør droppes? Bør elevene få spørsmål på forhånd som de kan forberede seg på?

Et annet moment å diskutere er hvordan man kan sette av mer tid til samtale med enkeltelever. Jeg tror det er essensielt å ta seg tid til hver enkelt elev. Hva kan man gjøre i skolehverdagen for å få tid til den enkelte? Med litt planlegging tror jeg det er mulig å få satt av noen minutter i en god del timer til å ta ut enkeltelever for kortere samtaler om fag og progresjon. Mens elevene jobber individuelt eller med prosjekter, bør det være mulig. Særlig hvis det er to lærere tilstede.

Reklamer

Suksess

Jeg leste en bok i jula av John T. Spencer, en amerikansk high-school lærer. Hovedpoenget hans er at læring ofte foregår når vi ikke fokuserer på læring. Læringsprossessen til elevene er mystisk og paradoksal. Den er ofte vanskelig å måle. Et problem med skolen er at fokuset ofte er på å oppnå suksess, dvs. få gode karakterer. Når fokuset er på å få gode karakterer bare for å få gode karakterer kan det gjerne få en del uønskede bivirkninger.

Spencer presenterer en liste over hvorfor det å fokusere på suksess fører til mindre suksess. Jeg gjengir den her:

  • elever velger lettere oppgaver
  • elever gir opp når de oppdager at de ikke vil klare å oppnå målene
  • elever jukser for å nå målene
  • elever slutter å samarbeide og jobber ofte for å undergrave andres innsats for å framheve seg selv
  • de som lykkes føler en tomhet når det er over. De innser at meningsløs suksess ikke er suksess i det hele tatt.
  • elever skylder på andre når de mislykkes, pga. budskapet om at «de som mislykkes er tapere».

Hvis elevene derimot opplever at det de jobber med er meningsfylt og engasjerende, hvis de virkelig bryr seg om det de jobber med, vil de ta sjanser. De vil kaste seg inn i arbeidet, vel vitende om at det er mulig at de vil mislykkes. De kjøper ikke slagordet «failure is not an option», fordi de vet at alt som er verdt å gjøre vil være vanskelig.

Boka, som heter Teaching Unmasked -a humble alternative to waiting for a superhero, kan absolutt anbefales. Den kan kjøpes for en billig penge på amazon.com, eller lastes ned gratis her. Kan for øvrig anbefale å følge bloggen til John Spencer.

Merket med ,
Reklamer