Månedlige arkiver: november 2011

En ufullstendig liste over små gleder i skolehverdagen

elever som smiler

ren tavle

spisse blyanter

varm lønsj

elever som ler

lyden av blyant på papir

nysgjerrighet

ryddige hyller

åpne bøker

Reklamer

Standardisert undervisning

Jeg kom over en video som jeg syntes var interessant. Hvor mye ønsker vi av standardiserte tester, læreplaner og undervisningsopplegg? Hvem vet best hva elevene trenger i din klasse, på din skole? Hva slags skole får vi når man øver et halvt år på nasjonale prøver bare for at skolen skolen skal få et godt rennomé?

IKT

Lærere er ikke akkurat kjent for å ha verdens største tekniske kompetanse. Det kan være en prøvelse bare å skulle bruke overhead-maskinen. Faktisk klarte jeg å rote med den selv senest på forrige foreldremøte. En av foreldrene måtte fortelle meg at den hadde to knapper, en for å slå på strømmen, og en for lyset. Flaut.

Kanskje nettopp slike situasjoner gjør at mange lærere vegrer seg for å ta i bruk for mye tekniske hjelpemidler i undervisningen. Det er jo dumt hvis halve timen skal gå med til å finne ut hvilken kanal man finner VHS-spilleren på. Jeg vil likevel slå et slag for såkalt IKT i skolen. Dessuten har jo landets myndigheter pålagt oss å dra det inn i så godt som samtlige fag. Så hva annet kan man gjøre?

Først og fremst vil jeg si at det er mye enklere i dag å ta i bruk moderne teknologi i undervisningen enn for 15 år siden rett og slett fordi det er blitt mye mer brukervennlig. Man trenger ikke lenger å finne riktig kanal på fjernsynet. Putter man kablene i på rett sted går det nesten av seg selv. Dessuten finnes det som regel elever med høy teknisk kompetanse som gladelig hjelper til. En annen ting er at man idag finner omtrent alt man trenger på verdensveven aka. internett. Man trenger altså ikke rulle inn et digert fjernsyn eller styre med lysark og overhead. Det man trenger er en datamaskin som er koblet på internett.

I hovedsak er det to måter å bruke data i undervisningen. Enten som et presentasjonverktøy, på samme måte som man i gamle dager ville brukt fjernsyn eller overhead, eller som et arbeidsverktøy for elevene. Det er også mulig å kombinere de to måtene. Det vil jeg illustrere med følgende eksempel:

Vi har om konstruksjon i matematikk. Jeg står foran tavla og strever med å holde den svære tavlepasseren uten at passeråpningen forandrer seg samtidig som at jeg prøver å forklare klassen hvordan man konstruerer en vinkel på 60 grader. Noen forsøker iherdig å følge med og noterer flittig i boka mens de prøver å kopiere mine bevegelser. Andre har gitt fullstendig opp og kikker tomt ut i luften med glassaktig blikk. Noen er mer opptatt av å se på andre elever. I det hele tatt; mange får ikke med seg det som blir undervist. Hvordan skal de klare leksene når de kommer hjem, hvis de ikke har noen til å hjelpe seg?

Løsningen er å bruke YouTube. De fleste elevene er sannsynligvis allerede vant til å bruke YouTube for å lære seg ting. Jeg spilte inn en video av meg selv med telefonen min mens jeg konstruerer en 60 graders vinkel og lastet den opp på YouTube. Det er fryktelig enkelt og tar ikke lang tid. Leksa kan være å se på den først og så regne noen oppgaver. Hvis de glemmer hvordan de gjør det kan de bare se den igjen, så mange ganger de vil. Min video kan du se her:

Hva med å filme seg selv når man underviser og legge ut filmene fra hver enkelt undervisningstime?

Reklamer